Tuesday, June 3, 2014

Goddess Saraswati Mata Stotram

Maha Saraswati Stotram
Sarasvati Mahabhadra Mahamaya Varaprada
Shriprada Padmanilaya Padmakshi Padmavaktraga
Shivanuja Pustakadhrit Naanamudra Ramapara
Kaamrupa Mahavidya Mahapaatak Nashini
Mahashraya Malini cha Mahabhoga Mahabhuja
Mahabhaga Mahotsaha Divyanga Survandita
Mahakali Mahapasha Mahakara Mahankusha
Sita Cha Vimala Vishva Vidyunmala Cha Vaishnavi
Chandrika Chandravadana Chandralekha Vibhushita
Savitri Sursa Devi Divya-lankaarbhushita
Vaagdevi Vasudha Tivra Mahabhadra Mahabala
Bhogada Bharti Bhama Govinda Gomati Shiva
Jatila Vindhyavasa cha Vindyachal Virajita
Chandika Vaishnavi Brahmi Brahmagyane Kasadhana
Saudhamini Sudhamurti Subhadra Surpujita
Suvasini Sunasa cha Vinidra Padmalochana
Vidyarupa Vishalakshi Brahmjaya Mahabala
Treyimurti Trikaalagnya Triguna Shastrarupini
Shumbhasura-pramathini Shubhada cha Sarvaatmika
Raktabeej Nihantiri cha Chamunda Chambika Tatha
Mundkaya Praharna Dhumralochna-mardana
Sarvadeva-S-stuta Saumya Surasura Namaskrita
Kaalratri Kladhara Roop Saubhagya-dayini
Vaagdevi cha Vararoha Varahi Varijasana
Chitrambara Chitragandha Chitramalya Vibhushita
Kaanta Kaamprada Vandya Vidyadhara supujita
Shvetanana Neelabhuja Chaturvarga Phalaprada
Chaturanana Samrajya Raktamadhya Niranjana
Hansaasna Neeljangha Brahma Vishnu Shivatmika
Aivum Sarasvati Devya Namnam Ashtottara Shatam

No comments:

Post a Comment

Share |